No Picture

Bán tháo

4 Tháng Năm, 2013 Le Chinh 0

Bailing out- bán tháo- chỉ việc bán nhanh bán gấp một chứng khoán hay một loại hàng hóa nào đó bất chấp giá cả, có […]