No Picture

Bảo lãnh phát hành

4 Tháng Năm, 2013 Le Chinh 0

Bảo lãnh là thuật ngữ tài chính chỉ việc một người hoặc một tổ chức chấp nhận rủi ro mua một loại hàng hóa giấy […]