Lời khuyên dành cho bạn trẻ từ Bill Gates

Lời khuyên dành cho bạn trẻ

Dưới đây là 12 lời khuyên giá trị từ Bill Gates dành cho các bạn trẻ sắp rời ghế nhà trường để lập nghiệp: 1) Cuộc sống vốn không công bằng, chúng ta phải tìm cách thích ứng với nó. 2) Thế giới Continue reading