3 bài học từ Warren Buffett

Bài học đầu tư

Thật khó để thấy được cách nhìn của các bậc vĩ nhân về nhau. Và để nghe được những thứ mà các vĩ nhân học hỏi được từ nhau lại càng khó hơn. Ngày 12/06/2013, Bill Gates đã viết về những bài Continue reading

Thị trường chứng khoán là gì?

Thị trường chứng khoán: là một thị trường mà ở nơi đó người ta mua bán, chuyển nhượng, trao đổi chứng khoán nhằm mục đích kiếm lời. Tuy nhiên, đó có thể là thị trường chứng khoán tập trung hoặc phi tập Continue reading