Cái Vô lý và Có lý của Thị trường chứng khoán

Cái có lý trên thị trường

Cái gì có lý thì tồn tại, thế còn những cái vô lý thì sao? Trên thị trường chứng khoán (TTCK), nhìn rộng ra cũng như trong cuộc sống, có nhiều cái vô lý và tất nhiên cũng không ít cái có Continue reading