Hệ số hoạt động

Chỉ số lợi nhuận hoạt động: Lợi nhuận hoạt động được cấu thành bởi lợi nhuận bán hàng và lợi nhuận đầu tư. Lợi nhuận bán hàng: Biên lợi nhuận thuần: Chỉ số này cho biết mức lợi nhuận tăng thêm trên Continue reading

Hệ số – Chỉ số tài chính cơ bản

Chỉ số tài chính

Biết tính toán và sử dụng các chỉ số tài chính không chỉ có ý nghĩa với nhà phân tích tài chính, mà còn rất quan trọng với nhà đầu tư cũng như với chính bản thân doanh nghiệp và các chủ Continue reading