No Picture

Hệ số rủi ro

7 Tháng Bảy, 2013 Le Chinh 1

Chỉ số rủi ro kinh doanh Rủi ro kinh doanh được định nghĩa như là rủi ro liên quan đến những biến động trong doanh […]