Những dấu mốc của chỉ số VN-Index

VN-Index

Ngày 01/04/2013, lần đầu tiên chỉ số VN-Index tái lập mốc trên 500 điểm sau khi để rơi tuột mất điểm mốc này hơn hai năm trước đó vào ngày 18/02/2011. VN-Index sau đó đã phải mất 7 tháng rưỡi liên tục Continue reading