Chỉ số tăng trưởng tiềm năng

Chỉ số tăng trưởng tiềm năng: G =RR x ROE Trong đó: RR= Tỷ lệ lợi nhuận giữ lại = 1 – (cổ tức/ tổng thu nhập ròng) ROE = thu nhập ròng / tổng vốn chủ sở hữu = thu nhập Continue reading

Hệ số hoạt động

Chỉ số lợi nhuận hoạt động: Lợi nhuận hoạt động được cấu thành bởi lợi nhuận bán hàng và lợi nhuận đầu tư. Lợi nhuận bán hàng: Biên lợi nhuận thuần: Chỉ số này cho biết mức lợi nhuận tăng thêm trên Continue reading

Hệ số – Chỉ số tài chính cơ bản

Chỉ số tài chính

Biết tính toán và sử dụng các chỉ số tài chính không chỉ có ý nghĩa với nhà phân tích tài chính, mà còn rất quan trọng với nhà đầu tư cũng như với chính bản thân doanh nghiệp và các chủ Continue reading