No Picture

Hệ số hoạt động

7 Tháng Bảy, 2013 Le Chinh 1

Chỉ số lợi nhuận hoạt động: Lợi nhuận hoạt động được cấu thành bởi lợi nhuận bán hàng và lợi nhuận đầu tư. Lợi nhuận […]