Tuyên ngôn của một Nhà đầu tư

Kiểm soát cảm xúc trong đầu tư

Kiểm soát cảm xúc, lòng tham và nỗi sợ hãi luôn là điều khó khăn nhất trong lĩnh vực đầu tư. Dưới đây là “tuyên ngôn” khá thú vị mà một nhà đầu tư xác tín để bản thân không rơi vào Continue reading

Nguyên tắc đầu tư chứng khoán cơ bản – Theo Peter Lynch

Nhà đầu tư vĩ đại PETER LYNCH

Nhiều nhà đầu tư coi Peter Lynch là bậc thầy tài ba và là tấm gương đầu tư để họ noi theo. Họ luôn nghiên cứu sát sao những tác phẩm của ông như “Chiến thắng phố Wall” hay “Học cách làm giàu”,… Continue reading