3 giai đoạn trưởng thành của nhà đầu tư – P2

Nên mua cổ phiếu nào

Rời nấc thang đầu tiên – WHAT, nhà đầu tư hăm hở trèo lên nấc thang số 2. Nhưng họ không biết rằng đó là một ngõ cụt, hay nói cụ thể hơn, nó là một cái bẫy. Chào mừng bạn đến Continue reading