5 lựa chọn ảnh hưởng lớn nhất đến cuộc đời bạn

Chọn lẽ để sống

Đối với những người trẻ, điều này lại càng có ý nghĩa hơn bởi họ có cả một tương lai phía trước đang chờ đợi, mà việc đưa ra những lựa chọn đúng được sớm chừng nào lại khiến tương lai ấy Continue reading