No Picture

Quỹ tương hỗ

5 Tháng Năm, 2013 Le Chinh 0

Khái niệm quỹ tương hỗ Quỹ tương hỗ là quỹ được điều hành bởi công ty đầu tư nhằm huy động vốn cổ đông và […]

No Picture

Chứng chỉ quỹ

5 Tháng Năm, 2013 Le Chinh 0

Thị trường chứng khoán mua bán một loại hàng hóa đặc biệt đó là chứng khoán, bao gồm 3 loại chính: cổ phiếu, trái phiếu, […]