Quy định và khái niệm cơ bản trong giao dịch chứng khoán

1.  Lệnh giao dịch 1.1  Lệnh giao dịch tại mức giá khớp lệnh xác định giá mở cửa (viết tắt là ATO(1)) là lệnh đặt mua hoặc đặt bán chứng khoán tại mức giá mở cửa.        Lệnh ATO được ưu tiên Continue reading