No Picture

Cổ phần

4 Tháng Năm, 2013 Le Chinh 0

Cổ phần là khái niệm chỉ các chứng nhận hợp lệ về quyền sở hữu một phần đơn vị nhỏ nhất của doanh nghiệp nào […]

No Picture

Chứng khoán

4 Tháng Năm, 2013 Le Chinh 0

Chứng khoán là các loại giấy tờ có giá và có thể mua bán trên thị trường, gọi là thị trường chứng khoán, khi đó […]