No Picture

Cổ phiếu phổ thông

4 Tháng Năm, 2013 Le Chinh 0

Cổ phiếu thường hay còn gọi là cổ phiếu phổ thông là loại chứng khoán đại diện cho phần sở hữu của cổ đông trong […]