No Picture

Cổ phiếu quỹ

5 Tháng Năm, 2013 Le Chinh 0

Cổ phiếu quỹ là cổ phiếu do công ty phát hành mua ngược lại từ thị trường chứng khoán. Việc công ty mua ngược lại […]