Đãi ngộ Esop

Cổ phiếu ESOP là gì?

12 Tháng Mười, 2013 Le Chinh 0

ESOP, tiếng Anh viết đầy đủ là Employee Stock Ownership Plan, tạm dịch sang tiếng Việt là Kế hoạch thực hiện quyền sở hữu cổ […]

No Picture

Cổ phiếu ưu đãi

5 Tháng Năm, 2013 Le Chinh 0

Cổ phiếu ưu đãi cho phép cổ đông nắm giữ nó được trả cổ tức trước cổ đông nắm giữ cổ phiếu phổ thông. Cũng […]