No Picture

Cổ tức

5 Tháng Năm, 2013 Le Chinh 0

Cổ tức là một phần lợi nhuận sau thuế được chia cho các cổ đông của một công ty cổ phần. Cổ tức có thể […]

No Picture

Cổ phiếu thưởng

5 Tháng Năm, 2013 Le Chinh 0

Có hai trường hợp thưởng cổ phiếu cần phải xem xét: Trường hợp thứ nhất: thưởng cho người có đóng góp lớn Thông thường, khi […]