Tận hưởng cuộc sống bây giờ hay 20 năm sau?

Tận hưởng ngay bây giờ

Một câu chuyện rất ý nghĩa: Một anh thổ dân Mexico đang ngồi câu cá thì gặp một khách du lịch người Mỹ. Vị người Mỹ ân cần hỏi thăm anh ta: – Một ngày thế này anh câu có được nhiều Continue reading