3 điều quan trọng và ý nghĩa trong đời

Sống có mục đích và lý tưởng

Ba điều trong đời một khi đã đi qua không thể lấy lại được: Thời gian Lời nói Cơ hội Ba điều trong đời không được đánh mất: Sự thanh thản Hy vọng Lòng trung thực Ba thứ có giá trị nhất Continue reading