Những đức tính cần có để đầu tư thành công

Tính cách nhà đầu tư thành công

Bạn đã bao giờ ước mình trở thành nhà đầu tư thiên tài như Warren Buffett, Peter Lynch hay George Soros? Điều gì họ đã làm để có được thành công? Dưới đây là những đức tính của họ mà bạn nên học Continue reading