Thu nhập ròng

Thu nhập ròng là tổng thu nhập của một doanh nghiệp, hay còn gọi là  lợi nhuận thuần. Thu nhập ròng được tính toán từ tổng thu nhập có điều chỉnh thêm các khoản chi phí hoạt động, khấu hao, lãi suất, Continue reading