Phân biệt sự điều chỉnh và đảo chiều của giá cổ phiếu

Sự điều chỉnh của thị trường

Phần lớn chúng ta đều ngạc nhiên khi mà tại 1 thời điểm nào đó giá chứng khoán trồi sụt mặc dù chúng ta vẫn nắm giữ chứng khoán đó với mục đích dài hạn hoặc thị trường có những thời điểm Continue reading

Fibonacci trong phân tích kỹ thuật

Fibonacci trong phân tích kỹ thuật

Có một tỷ lệ rất đặc biệt được sử dụng để mô tả tính cân đối của vạn vật từ những khối cấu trúc nhỏ nhất của thiên nhiên như nguyên tử cho đến những thực thể có kích thước cực kỳ Continue reading