Fibonacci trong phân tích kỹ thuật

Fibonacci trong phân tích kỹ thuật

Có một tỷ lệ rất đặc biệt được sử dụng để mô tả tính cân đối của vạn vật từ những khối cấu trúc nhỏ nhất của thiên nhiên như nguyên tử cho đến những thực thể có kích thước cực kỳ Continue reading