No Picture

Bán tháo

4 Tháng Năm, 2013 Le Chinh 0

Bailing out- bán tháo- chỉ việc bán nhanh bán gấp một chứng khoán hay một loại hàng hóa nào đó bất chấp giá cả, có […]

No Picture

Bán khống

4 Tháng Năm, 2013 Le Chinh 0

Trong tài chính, Short sales hay Short selling hoặc Shorting là một nghiệp vụ trên thị trường tài chính được thực hiện nhằm mục đích […]