3 giai đoạn trưởng thành của nhà đầu tư – P1

Giai đoạn bắt đầu đầu tư

Mỗi nhà đầu tư, từ ngày bắt đầu bước chân vào thị trường cho đến khi tìm ra được cho mình con đường đi đúng; hoặc như phần lớn không may phải chấp nhận ngậm ngùi rời bỏ cuộc chơi với bao Continue reading