Nguyên tắc giao dịch chứng khoán – Jesse Livermore

Jesse Livermore giao dịch chứng khoán

Jesse Livermore là người có những chuỗi thành công và cả thất bại lớn trên thị trường kinh doanh chứng khoán. Một số nguyên tắc giao dịch chứng khoán thành công của ông: Đừng tự hỏi lý do tại sao những điều đang xảy ra, chỉ quan Continue reading