Khi nào nên bán cổ phiếu?

Bán cổ phiếu khi nào?

Việc dự đoán mức giá đỉnh của một cổ phiếu thực tế rất khó. Nhà đầu tư huyền thoại Baruch đã nói: “Chúng ta không nên hy vọng bán được cổ phiếu với mức giá đỉnh”. Việc bán cổ phiếu thực tế Continue reading