So sánh vui về tài chính giữa nam và nữ

Hành vi tài chính giữa Nam và Nữ

Người ta hay so sánh nam giới và nữ giới về nhiều lĩnh vực khác nhau như về tuổi thọ, công việc, sở trường, khả năng, sự thông minh và khéo léo… Nhưng, còn về vấn đề tài chính thì sao? Người Continue reading