Đối diện với thất bại như thế nào?

Học cách thành công

Sau thất bại, đừng mất thời gian nhiều để buồn chán mà cần đặt ra mục đích cho từng ngày và tập trung thực hiện ngay. Là điều không ai mong muốn nhưng để đến được với thành công, ai cũng phải Continue reading