Khi bạn còn trẻ và còn thời gian để sửa chữa sai lầm

Sống khi còn trẻ

Người 20 tuổi khác người 50 tuổi ở chỗ, họ còn nhiều thời gian để sửa chữa những sai lầm. Vì thế đừng ngại thất bại. Dưới đây là 7 điều cần có khi bạn còn trẻ, hãy cùng suy ngẫm: 1. Continue reading