No Picture

Thu nhập ròng

21 Tháng Năm, 2013 Le Chinh 0

Thu nhập ròng là tổng thu nhập của một doanh nghiệp, hay còn gọi là  lợi nhuận thuần. Thu nhập ròng được tính toán từ […]