Chuyện của một vũ công đầu tư chứng khoán – Nicolas Darvas

Lý thuyết hộp trong phân tích kỹ thuật

Không coi đầu cơ là nghề mà lại trở thành nhà đầu cơ trứ danh, không từ sàn chứng khoán mà từ vũ trường viết nên luận thuyết đầu cơ riêng, không coi thế giới đầu cơ là sân chơi mà chỉ Continue reading