Phân tích chỉ báo đo dòng tiền – MFI

MFI là gì

Chỉ số đo lưu đo lưu lượng dòng tiền MFI – Money Flow Index là chỉ báo kỹ thuật dùng để đo sức mạnh của dòng tiền ra vào của một chứng khoán trong giai đoạn phân tích. Nói nôm na là Continue reading