Bollinger

Dải Bollinger Bands

28 Tháng Sáu, 2013 Le Chinh 3

Bollinger Bands là công cụ kết hợp giữa đường trung bình động Moving Average và độ lệch chuẩn. Bollinger Bands là công cụ phân tích […]