Suy nghĩ và làm giàu – Think And Grow Rich

Suy nghĩ và làm giàu - Napoleon Hill

Suy nghĩ và làm giàu – Tựa đề cuốn sách đã nói lên tất cả. Đây là một trong những cuốn sách đầu tiên nêu lên quan điểm: vũ khí đầu tiên, và cũng là quan trọng nhất, của một người khi muốn Continue reading

Học cách sống cuộc đời của chính mình

Sống cho chính mình

Tâm hồn bạn sẽ chẳng bao giờ thanh thản nếu để người khác sống hộ cuộc đời bạn. Một thực tế không thể chối cãi là Đấng Sáng tạo đã ban cho chúng ta một đặc quyền trọn vẹn. Đó là đặc Continue reading

Không thể thành công nếu phó mặc cuộc sống cho số phận

Bài học thành công: Không thể thành công nếu phó mặc cuộc sống cho số mệnh

Bạn chẳng cần phải là nhà chiêm tinh hay tiên tri mới đoán trước được tương lai của một ai đó. Bạn có thể nhìn thấy tương lai người khác bằng cách đặt cho họ một câu hỏi đơn giản: “Chính xác Continue reading