Issac Newton đầu tư chứng khoán

Sai lầm của Newton

Issac Newton là nhà toán học, vật lý học lỗi lạc, người đặt nền móng cho vật lý cổ điển, là một trong những tượng đài vĩ đại của khoa học thế giới. Sau khi gặt hái những thành công khoa học Continue reading