Điều trường học không dạy bạn: Câu chuyện 1 vụ cướp

Trường đời dạy bạn

Trong vụ cướp nhà băng ở Trung Quốc, một tên cướp hét lên: “Tất cả đứng im, nên nhớ tiền thuộc về Nhà nước, còn mạng sống thuộc về chúng mày!” Mọi người trong ngân hàng nghe xong liền im lặng nằm Continue reading