Tâm lý bầy đàn trong chứng khoán và cuộc sống

Hiệu ứng đám đông trong chứng khoán

“Tâm lý bầy đàn” (Hiệu ứng bầy đàn) chỉ những suy nghĩ hoặc hành vi của con người thường xuyên chịu ảnh hưởng của những người khác. Người ta thường chạy theo những cái mà số đông cho là hay, đúng và sáng suốt, Continue reading