Tuyên ngôn của một Nhà đầu tư

Kiểm soát cảm xúc trong đầu tư

Kiểm soát cảm xúc, lòng tham và nỗi sợ hãi luôn là điều khó khăn nhất trong lĩnh vực đầu tư. Dưới đây là “tuyên ngôn” khá thú vị mà một nhà đầu tư xác tín để bản thân không rơi vào Continue reading