Phân tích ROE

ROE là gì?

2 Tháng Bảy, 2013 Le Chinh 0

ROE – Tỷ suất lợi nhuận trên Vốn chủ sở hữu Lợi nhuận trong tỷ số này là lợi nhuận ròng dành cho cổ đông, […]